Åsa Gustavsson studerade flöjtspel vid Svenska konservatoriet i Jakobstad under ledning av Ole Gustavsson. Hon studerade vidare i Helsingfors med Tapio Jalas och Mikael Helasvuo som lärare. Åsa Gustavsson avlade slutexamen i flöjtspel (IIB) i Åbo konservatorium 1993 och 1996 avlade hon flöjtpedagogexamen i Jakobstads konservatorium. Hon har dessutom förkovrat sitt flöjtspel i Lahden ammattikorkeakoulu och avlagt yrkeshögskolans slutexamen (A-recital) under Rainer Risbergs ledning. Hon har vidareutbildat sig i yrkeshögskolan i Helsingfors, Metropolia, och avlade Högre yrkeshögskolexamen (master) i maj 2009. Åsa Gustavsson har bl.a. deltagit i olika orkester- och kammarmusikprojekt och medverkat vid skivinspelningar. Åsa Gustavsson är för närvarande verksam som flöjtlärare i Musikinstitutet Kungsvägen.

Åsa Gustavsson studied the flute at Svenska Konservatoriet in Jakobstad under Ole Gustavsson. She continued her studies in Helsinki under Tapio Jalas and Mikael Helasvuo, and in 1993 she passed the examination in flute at Turku Conservatory in 1993. She became certified as a flute teacher in 1996. Since then, Åsa Gustavsson has broadened her flute studies at the Lahti Polytechnic Faculty of Music under the guidance of Rainer Risberg. In 2005, she completed her Bachelor of Arts in Music. She has continued her studies in the Helsinki Polytechnic Faculty of  Music (Metropolia) and completed her Master of Culture and Arts in May 2009.  Åsa Gustavsson has been active in orchestras, played in  chamber music ensembles and contributed to recordings. She is currently working as a flute teacher at Musikinstitutet Kungsvägen in Espoo, Finland. Åsa Gustavsson is also active as an performing artist.

Åsa Gustavsson opiskeli ensin huilunsoittoa Pietarsaaren konservatoriossa Ole Gustavssonin johdolla, sitten Helsingissä Tapio Jalaksen ja Mikael Helasvuon johdolla. Åsa Gustavsson suoritti loppututkinnon huilunsoitossa (IIB) Turun konservatoriossa 1993 ja huilupedagogin tutkinnon 1996 Pietarsaaren konservatoriossa. Hän on jatkanut opintojaan Rainer Risbergin oppilaana ja suorittanut huilunsoiton päättötutkinnon (A-resitaali) Lahden ammattikorkeakoulussa 2005. Hän on myös suorittanut ammattikorkeakoulun jatkotutkinnon, musiikkipedagogi ylempi AMK, Helsingin ammattikorkeakoulussa (Metropolia). Tällä hetkellä hän toimii huilunsoitonopettajana Musikinstitutet Kungsvägenissä.